Nordeng AS

West Atlantic AS

West Atlantic AS ble etablert i desember 2013. Selskapet eier og driver to nye og moderne autolinefartøy av typen Cleopatra 36B. Båtene er søsterskip og identisk i utforming og rigging. Tranøy T-115-T  ble levert i januar 2016 og Aksel B T-17-T i desember samme år. Båtene er 10,99 meter lange og 4,65 brede. Lasterommet er på 27 m3. De er utstyrt med to sidepropeller, Costal Autolinesystem fra Mustad og RSV fra Kælingu ehf.  Fremdriftsanlegg er ZF500 gir og hovedmotorene er av typen Scania 550 hp. I tillegg til disse to fartøyene eier og drifter selskapet en Cleopatra til. Dette er en 31 fots speedsjark med 430 hesters FPT motor. Båten ble overlevert rederiet i mars 2016.  Båten er rigget for garnfiske. Samtlige tre fartøy er tildelt fiskerettigheter i kvotegruppe I under 11 meter med hjemmelslengde 10 – 11 meter. 

Selskapet har fire eiere:

Nordeng AS 60 %
Giant S.A. 30 %
Hardbakur ehf 5 %
Vilhelm Torsteinsson 5 %
 
Styret består av:

Bjarni S. Sigurdsson (leder)
John Nilsen
Torstein Vilhelmsson