Nordeng AS

Nyhetsblogg

23. desember 2014 By In Meldinger

November gikk inn i historien som årets desidert beste fangstmåned for Eskøy. Totalt endte fangstresultatet på 370 tonn rund vekt.  Dette fordeles med 168,7 tonn på Åsta B og 201,3 tonn på Saga K. Markedet for hvitfisk utvikler seg positivt. Fangstene tatt i november er dermed blitt solgt  jevnt over til gode priser.

10. november 2014 By In Meldinger

I oktober endte fangstkvantumet i Eskøy på 275,2 tonn (rund vekt). Dette er en økning på 70 tonn sammenlignet med september. Sammenlignet med oktober i fjor er dette en økning på 38,2 tonn.

Årets oktoberfangst er fordelt med 158,5 tonn på Saga K og 116,7 tonn på Åsta B. 

M/S Bolga fikk ett verkstedopphold i slutten av oktober. Fangsten i oktober ble dermed kun 30.9 tonn.

16. oktober 2014 By In Meldinger

I september fisket fartøyene til Eskøy til sammen 204,7 tonn rund vekt. Dette kvantumet fordeles med 145,1 tonn på Saga K og 59,6 tonn på Åsta B. Som før er fangstene levert i Honningsvåg og sendt på auksjon. Det er oppnådd gode priser i september.

Fangsten til Bolga i september kom på 38,4 tonn. Fartøyet fisker fortsatt på kysten av Helgeland. Kjøperne i området betaler minstepris for fisken.

10. september 2014 By In Meldinger

Saga K har hatt gode fangster i sommer - økende fra måned til måned. Juni kom på 134,6 tonn rundvekt. Fangstresultatet økte til 157,5 tonn i juli. I august økte volumet ytterligere noe eller til 159,1 tonn.

 

Driften av Åsta B kom først i gang i slutten av mai. Nytt gear var da blitt installert i fartøyet. Fangsten i juni kom på 87,6 tonn. I juli fisket Åsta B 123,1 tonn. Dessverre fikk vi havari på gear i slitten av juli på grunnet at ene motorlabben ga seg. Dette medførte at hovedmotoren kom ut av stilling noe som førte til at det nye gearet ga seg. Augustresultatet ble dermed i stor grad spolert - fangsten endte på kun 39,7 tonn. Skaden er nå reparert og kom fartøyet  i full drift fra 29. august.

Du er her: Home Nyheter