Nordeng AS

Nyhetsblogg

23. august 2012 By In Saga K - fangst

"Saga K" økte fangstresultatet fra juni og endte på 135 tonn. Hittil i år er rederiets totale fangs oppe i over 1.800 tonn. Dette er mer en fordobling av fjorårets resultat. Da var fangstvolumet på 784 tonn og kun en båt i drift.

"Saga K" passert 1.000 tonns grensen i uke 32. Dette ble feiret med kake ombord. Det nye fartøyet har sålangt fungert godt og har vært uten nevneverdige "barnesykdommer".

18. juli 2012 By In Meldinger

Nordeng AS og Eskøy AS har flyttet forretningsadressen (besøksadressen) til Grønnegate 72 (5. etg.), 9008 Tromsø. (Tromstrygdgården). Den nye postadressen er: Postboks 205, 9252 Tromsø.

Side 11 av 11
Du er her: Home Nyheter