Nordeng AS

Nyhetsblogg

25. oktober 2013 By In Meldinger

Organisert som et prøveprosjekt auksjonerer nå begge fartøyene til Eskøy all sin fangst over en utenlandsk auksjon. Dette forprosjektet inngår i programmet "Kystnæringer mot marked" som Innovasjon Norge står bak. PricewaterhouseCoopers er innleid for oppfølging av prosjektet. Dessuten har Norges Råfisklag en sentral rolle.

Første fangst ble auksjonert mandag 21.10. I den første uka (nr. 43) er det auksjonert fisk fra tre fulle trailere - til sammen ca. 50 tonn sløyd fisk med hode fordelt  noenlunde likt mellom fartøyene.  Forsøksperioden varer i én måned og vil resultatene danne et beslutningsgrunnlag hvorvidt rederiet blir å satse videre på dette.

 

04. oktober 2013 By In Meldinger

EcoBait AS er nå formelt stiftet. Bak selskapet står åtte aktører som stiftere. Alle disse har en sterk tilknytting til linefiske, enten i form av eierskap i autolineflåten eller til salg og distribusjon av agn. Blant stifterne er både Nordeng AS og Eskøy AS. Begge disse selskapene gikk inn med en eierpost  på 10 % hver i det nystiftede agnselskapet.

04. oktober 2013 By In Ásta B - fangst

I september fisket Åsta B 111 tonn rund vekt og Saga K 98 tonn. Dette til tross for at begge fartøyene hadde planlagt verkstedopphold på henholdsvis 3 og 7 døgn. Båtene drifter for tiden i Øst-Finnmark.

Bolga ligger på feltene utenfor Helgelandkysten. Båten fisket 75 tonn rund vekt i løpet av september måned.

05. september 2013 By In Meldinger

Det er fortsatt muligh å tegne aksjer i EcoBait s.u.s. Interimsstyret besluttet mandag 2/9 å forlenge tegningsfristen med to uker.  Vi kommer med nærmere informasjon når denne nye fristen er utløpt.

Du er her: Home Nyheter