Nordeng AS

Nyhetsblogg

20. desember 2013 By In Meldinger

Vi ønsker alle en God Jul og et Godt Nytt År

20. desember 2013 By In Meldinger

I november var det mye dårlig vær på kysten. Dette forhindret våre fartøyer fra å fiske like effektivt som normalt. Fangstresultatet for "Åsta B" endte på 97 tonn rund vekt. "Saga K" fisket i november 119 tonn. Som grafen på startsiden vider er disse fangsttallene  vesentlig svakere enn normalt for november måned. 

18. november 2013 By In Meldinger

Fangsten i oktober endte på 113,1 tonn rund vekt  for Åsta B og 124,4 tonn rund vekt for Saga K. Det ser ut som hysa trekker senere inn mot land i år enn tidligere på grunn av uvanlig høye vanntemperaturer.   

Bolga fisket i alt  64,1 tonn rund vekt oktober.   

18. november 2013 By In Meldinger

Det vises til oppslaget om fangst over utenlandsk auksjon under. Så langt er 13 trailerlaster auksjonert over en utenlandske auksjonen i prøveprosjektet.  Som forventet varierer prisen mye men jamt over oppnår rederiet langt høyere priser enn det man er vant med - også etter at kostnadene er trukket.  Forsøket er med andre ord svært vellykket og er det all grunn til å fortsette forsøket.

Sammen med de involverte parter har selskapet derfor før helgen besluttet å utvide prøveperioden til ut året. Vi kommer med nærmere informasjon om prøveprosjektet ut i desember.

Du er her: Home Nyheter