Nordeng AS

Nyhetsblogg

09. juni 2014 By In Meldinger

M/S Saga K T-7-T har fisket 145 tonn rund vekt siden båten kom i drift i i slutten av april. M/S Åsta B T-3-T kom noe sener i gang. Lørdag 30. mai satte den kursen mot Tromsøflaket. Fartøyet leverte på onsdag den 4/6  hele blåkveitekvoten på 15 tonn på Vengsøy etter ett sjøvær. Begge fartøyene til Eskøy fisker nå på kysten av Vest-Finnmark  og sender fangstene på auksjon i utlandet som før.

M/S Bolga N-10-ME fisket 52 tonn rund vekt i mai. Fartøyet ligger foran fjorårets fangstvolum til samme tid.

16. mai 2014 By In Meldinger

Fredag ettermiddag den 2. mai kom det en etterlengtet melding på hjemmesden til Fiskeridirektoratet - fritt hysefiske for alle båter med hjemmelslengde under 11 meter. I Eskøy AS og Kystfiske AS er man selvsagt glad for denne beslutningen og takker og bukker. Alle frustrasjonene og problemene som den stramme reguleringen har forårsaket i løpet av de fire første månedene er historie og har vi lagt dette bak oss.  Rederiene ser nå bare fram over og arbeider på spreng med å komme snarest mulig inn i normal drift slik den var inntil årsskiftet.

"Saga K" kom i drift like over påske og har siden da levert fem fangster inkludert dagens fangst (16/5). "Åsta B" er på verksted og planlegges oppstart i slutten av mai. "Bolga" har i vinter og vår  fisket  en del lange og brosme  på Helgelandskysten i mangel av hyse- og torskkvote. Fartøyet er nå kommet inn i normal drift igjen.

19. mars 2014 By In Meldinger

2014 ble innledet med særdeles stramme reguleringer av hysefisket. Kvotegruppa med hjemmellengde under 11 meter hadde som kjent fortsatt fritt hysefiske i 2013 i motsetning til de andre gruppene. Gruppa klarte å fisket 9.400 tonn av en gruppekvote på 11.600 tonn. Selv om kvoten i år gikk ned med 10 % til ca. 10.500 tonn burde det dermed ikke være fare for at gruppa skulle overfiske  sin gruppekvote med fortsatt fritt fiske. Beslutningen om å stenge det fri fisket og innføre de lave fartøykvotene ble altså  tatt på mildt sagt sviktende grunnlag.

Denne vurderingen delte ikke fiskerimyndighetene som  innledet året med lave fartøykvoter. For Eskøy sine fartøy utgjorde fartøykvoten 1 % av oppfisket kvantum hyse i fjor eller kun 10 tonn pr båt. 15. januar kom det et tillegg på 94 % og igjen 29. januar på 180 %. Til tross for disse tilleggene er kvotene til Åsta B og Saga K så langt i år kun i overkant av 50 tonn.

Den minste kvotegruppa ligger pr uke 11 735 tonn etter fjorårets fangstkvantum på hysa. Gruppa vil med andre ord -  selv med fritt fiske resten av året - ikke klare å fiske sin tildelte gruppekvote. Det er et uttalt mål for forvaltningen at hver gruppe for seg skal reguleres slik at den skal kunne fiske sin årlige tildelte gruppekvote.  Det er derfor på høy tid at fisket etter hyse for båter med hjemmellengde under 11 meter igjen slippes fritt. Hvis ikke står et  et stort restkvantum i fare for å bli overført til de andre gruppene.

Ovennevnte regulering førte til trøbbel for mange fartøy. Driftsgrunnlaget ble barbert og ble besetningene på Åsta B og Saga K sagt opp og fartøyene lagt i opplag i midten januar. Med faktisk lengde over 11 meter ble fartøyene også utestengt fra det frie torskefisket.

Planen er å starte opp igjen etter påske med for håpentligvis rammevilkår som gir anledning til kontinuerlig drift for alle fartøy med kvotelengde under 11 meter - også de med faktisk lengde over.

14. januar 2014 By In Meldinger

Det ble en god avslutning på året for Eskøy. Begge fartøyene satte både fangstrekord og fangstverdirekord i desember. "Saga K" fisket 182,4 tonn rund vekt og "Åsta B" 136,9 tonn. Fartøyene leverte siste fangst før jul den 22. desember. Båtene var i drift igjen 26. desember og i romjulen fram til og med den nest siste dagen i året. Med gode priser over utenlandsk auksjon resulterte denne ekstra fangstinnsatsen i den største omsetningen selskapet noen gang har hatt i en kalendermåned siden det ble etablert. 

Totalt for året fisket "Saga K" 1.605 tonn rund vekt og "Åsta B" 1.322 tonn. Rederiets samlede fangst er således på 2.927 tonn rund vekt. Dette er 430 tonn mindre enn i 2012 da fartøyene fisket totalt 3.357 tonn.

Du er her: Home Nyheter