Nordeng AS

Nyhetsblogg

Bjarni S. Sigurdsson

Bjarni S. Sigurdsson

torsdag, 21 desember 2017 10:01

West Atlantic avslutter året med gode tall

Takket være ferskfiskordningen og høy overregulering av hysekvoten i begynnelsen av året  - og etter hvert fritt hysefiske utover året - kan West Atlantic presentere gode fangsttall. Ferskfiskordningen har fungert utmerket for Aksel B i sommer og høst. Fartøyet kan notere seg for en torskefangst i 2017 på i alt 131,5 tonn. Av dette utgjør fangsten på ferskfiskordningen 72,6 tonn rund vekt. Fartøyets fartøykvote i 2017 var som kjent 58,9 tonn. Kvantumet fisket på ferskfiskordningen utgjør således 1,23 gange fartøyets egen kvote.

Fisket på ferskfiskordningen har resultert i store fangster også på andre arter - spesielt hyse.  Den totale hysefangsten i år endte på knappe 200 tonn rund vekt. Totalt fisket fartøyet 403 tonn i 2017 og utgjør dermed en hyseandel tett på 50 %.

Utsiktene for 2018 ser lyse ut. Rammevilkårene ser ut til å bli tilnærmet uforandret når det gjelder reguleringene av fisket for den minste flåten. Dette er meget bra. Etter at Tranøy ble solgt i juni i år ble et eldre fartøy anskaffet. Fartøyet fikk navnet Jonina S T-201-T. Rederiet eier dermed fortsatt tre fiskefartøy og disponerer fortsatt tre 10 - 11 meters kvoter. I 2018 er planen at Aksel B og Jonina S inngår i et samfiskelag med Aksel B som det aktive fartøyet. Jorunn B vil fortsette levendefangst av rognkjeks og rognkall. I tillegg vil fartøyet fiske egen torskekvote. 

På vegne av rederiet takker daglig leder egne skippere og fiskere for god innsats i år med ønske om en god jul og et godt nytt år. Vi ønsker også alle samarbeidspartnere aksjonærer og styret god jul og godt nytt år. Vi gleder oss til å ta fatt på et nytt fangstår.

 

 

For tredje gang på under ett år har West Atlantic fått satt i drift et  nytt fiskefartøy. M/S Aksel B T-17-T er søsterskip av Tranøy og omtrent nøyaktig lik både i form og utrusting. Båten ble overlevert fra Trefjar ehf på Island før jul og ankom Norge i midten av januar.

Båten har en gruppe I kvote med hjemmelslengde 10 - 11 meter og et mannskap på 4. Planen er å drifte den båten på lik linje med Tranøy - helårlig drift med dobbelt mannskap.

Båten har med unntak av noen "barnesykdommer" fungert godt siden oppstarten 23. januar. Den fisker for tiden i Øst-Finnmark med base i Berlevåg. 

Nordeng AS har inngått en avtale om salg av sin aksjepost i rederiet Kystfiske AS. Nordeng har vært aksjonær siden selskapet ble stiftet i 2011. Som kjent eier og driver Kystfiske autolinefartøyet M/S Bolga N-10-ME.  Salget omhandler hele aksjeposten på 150 aksjer. Dette utgjør 23,1 % av aksjekapitalen. Dette salget vil også medføre endringer i styret. Daglig leder i Nordeng har vært styreleder i Kystfiske fra starten. Hann har nå varslet sin avgang.

Vi takker styret og aksjonærene i Kystfiske for samarbeidet og ønsker selskapet og aksjonærer lykke til videre.

Side 1 av 11
Du er her: Home Nyheter Bjarni S. Sigurdsson