Nordeng AS

Nyhetsblogg

21. desember 2017 In Meldinger

Takket være ferskfiskordningen og høy overregulering av hysekvoten i begynnelsen av året  - og etter hvert fritt hysefiske utover året - kan West Atlantic presentere gode fangsttall. Ferskfiskordningen har fungert utmerket for Aksel B i sommer og høst. Fartøyet kan notere seg for en torskefangst i 2017 på i alt 131,5 tonn. Av dette utgjør fangsten på ferskfiskordningen 72,6 tonn rund vekt. Fartøyets fartøykvote i 2017 var som kjent 58,9 tonn. Kvantumet fisket på ferskfiskordningen utgjør således 1,23 gange fartøyets egen kvote.

Fisket på ferskfiskordningen har resultert i store fangster også på andre arter - spesielt hyse.  Den totale hysefangsten i år endte på knappe 200 tonn rund vekt. Totalt fisket fartøyet 403 tonn i 2017 og utgjør dermed en hyseandel tett på 50 %.

Utsiktene for 2018 ser lyse ut. Rammevilkårene ser ut til å bli tilnærmet uforandret når det gjelder reguleringene av fisket for den minste flåten. Dette er meget bra. Etter at Tranøy ble solgt i juni i år ble et eldre fartøy anskaffet. Fartøyet fikk navnet Jonina S T-201-T. Rederiet eier dermed fortsatt tre fiskefartøy og disponerer fortsatt tre 10 - 11 meters kvoter. I 2018 er planen at Aksel B og Jonina S inngår i et samfiskelag med Aksel B som det aktive fartøyet. Jorunn B vil fortsette levendefangst av rognkjeks og rognkall. I tillegg vil fartøyet fiske egen torskekvote. 

På vegne av rederiet takker daglig leder egne skippere og fiskere for god innsats i år med ønske om en god jul og et godt nytt år. Vi ønsker også alle samarbeidspartnere aksjonærer og styret god jul og godt nytt år. Vi gleder oss til å ta fatt på et nytt fangstår.

 

 

Du er her: Home Nyheter Items filtered by date: desember 2017