Nordeng AS

Nyhetsblogg

19. mars 2014 In Meldinger

2014 ble innledet med særdeles stramme reguleringer av hysefisket. Kvotegruppa med hjemmellengde under 11 meter hadde som kjent fortsatt fritt hysefiske i 2013 i motsetning til de andre gruppene. Gruppa klarte å fisket 9.400 tonn av en gruppekvote på 11.600 tonn. Selv om kvoten i år gikk ned med 10 % til ca. 10.500 tonn burde det dermed ikke være fare for at gruppa skulle overfiske  sin gruppekvote med fortsatt fritt fiske. Beslutningen om å stenge det fri fisket og innføre de lave fartøykvotene ble altså  tatt på mildt sagt sviktende grunnlag.

Denne vurderingen delte ikke fiskerimyndighetene som  innledet året med lave fartøykvoter. For Eskøy sine fartøy utgjorde fartøykvoten 1 % av oppfisket kvantum hyse i fjor eller kun 10 tonn pr båt. 15. januar kom det et tillegg på 94 % og igjen 29. januar på 180 %. Til tross for disse tilleggene er kvotene til Åsta B og Saga K så langt i år kun i overkant av 50 tonn.

Den minste kvotegruppa ligger pr uke 11 735 tonn etter fjorårets fangstkvantum på hysa. Gruppa vil med andre ord -  selv med fritt fiske resten av året - ikke klare å fiske sin tildelte gruppekvote. Det er et uttalt mål for forvaltningen at hver gruppe for seg skal reguleres slik at den skal kunne fiske sin årlige tildelte gruppekvote.  Det er derfor på høy tid at fisket etter hyse for båter med hjemmellengde under 11 meter igjen slippes fritt. Hvis ikke står et  et stort restkvantum i fare for å bli overført til de andre gruppene.

Ovennevnte regulering førte til trøbbel for mange fartøy. Driftsgrunnlaget ble barbert og ble besetningene på Åsta B og Saga K sagt opp og fartøyene lagt i opplag i midten januar. Med faktisk lengde over 11 meter ble fartøyene også utestengt fra det frie torskefisket.

Planen er å starte opp igjen etter påske med for håpentligvis rammevilkår som gir anledning til kontinuerlig drift for alle fartøy med kvotelengde under 11 meter - også de med faktisk lengde over.

Du er her: Home Nyheter Items filtered by date: mars 2014