Nordeng AS

Strategi

Nordeng AS fremstår i dag som forretningsfører av tilsluttet selskap,  investeringsselskap og  som et rådgiver-/konsulentselskap. Selskapets fokus er fiskerinæringen generelt og fartøydrift spesielt. Selskapets fortrinn er å medvirke med sin kompetanse og kapital til nyetableringer og oppbygging av fiskebåtrederier samt å bidra til best mulig  drift av disse.