Nordeng AS

Strategi

Nordeng AS fremstår i dag som forretningsfører av tilsluttet selskap,  investeringsselskap og  som et rådgiver-/konsulentselskap. Selskapets fokus er fiskerinæringen generelt og fartøydrift spesielt. Selskapets fortrinn er å medvirke med sin kompetanse og kapital til nyetableringer og oppbygging av fiskebåtrederier samt å bidra til best mulig  drift av disse.

Ledelse og styre

AKSJONÆRER, STYRE OG LEDELSE

Bjarni S. Sigurdsson er eneaksjonær, styreleder og daglig leder i selskapet.

Ronny André Jørgenensen er styremedlem

Varamedlem til styret er Vivi Nordeng.

KPMG er selskapets revisor.

Historikk

Nordeng AS ble etablert 8. februar 2003. Kort tid etter etableringen kjøpte selskapet sitt første fiskefartøy  - en 35 fots Viksund-plastsjark bygget 1978  rigget både for både garn- og linedrift med gruppe I kvote 10 -11 meter. Båten fikk navnet «Bergljot B» og registreringsnummeret T-65-T. 

«Bergljot B» driftet med garn og line på kysten av Troms og Finnmark resten av etableringsåret 2003, 2004 og 2005. I 2006 og 2007 ble båten lagt i opplag og fungerte den da som kvotefartøy. Båten ble solgt med rettigheter våren 2007.

Høsten 2005 investerte selskapet i et nytt brukt fartøy av typen Arctic 1200. Dette var en 40 fots plastsjark bygget på  Rødskjær i 1997. Også denne båten var rigget for garn og line. Den hadde gruppe I kvote 12 – 13 meter og fikk navnet «Sigurdur B» og registreringsnummeret T-25-T.  

«Sigurdur B» driftet med line og garn i 2006 til 2010. Fiskefeltene varierte  fra Mehamn-området i nord og øst til Brensholmen/Sommarøy-området i sør og vest.  Båten ble solgt med rettigheter høsten 2010.

I tillegg til ovennevnte fartøydrift har selskapet drevet med rådgivning. Denne konsulent-virksomheten har bl.a. resultert i tre bedriftsetableringer - Eskøy AS ble etablert i oktober 2007, Kystfiske AS i juli 2011 og West Atlantic AS i desember 2013. I dag er Nordeng AS med på eiersiden og engasjert i driften av Kystfiske AS og West Atlantic AS.

Selskapet har deltatt i flere forskningsprosjekter både i regi av NOFIMA og Universitetet i Tromsø. Dette dreide seg om både agnforsøk og testing av fangsteffektiviteten i forhold til ulike  lineparametre. 

Selskapet  bidro under innspilling av «Mønstersjarken» - en opplæringsfilm om økt sikkerhet i fiskeflåten  ( videoen ligger ute på www.tromstrygd.no under bl.a. introduksjonsfilm)