Nordeng AS

Meldinger

Meldinger (32)

torsdag, 21 desember 2017 10:01

West Atlantic avslutter året med gode tall

Written by

Takket være ferskfiskordningen og høy overregulering av hysekvoten i begynnelsen av året  - og etter hvert fritt hysefiske utover året - kan West Atlantic presentere gode fangsttall. Ferskfiskordningen har fungert utmerket for Aksel B i sommer og høst. Fartøyet kan notere seg for en torskefangst i 2017 på i alt 131,5 tonn. Av dette utgjør fangsten på ferskfiskordningen 72,6 tonn rund vekt. Fartøyets fartøykvote i 2017 var som kjent 58,9 tonn. Kvantumet fisket på ferskfiskordningen utgjør således 1,23 gange fartøyets egen kvote.

Fisket på ferskfiskordningen har resultert i store fangster også på andre arter - spesielt hyse.  Den totale hysefangsten i år endte på knappe 200 tonn rund vekt. Totalt fisket fartøyet 403 tonn i 2017 og utgjør dermed en hyseandel tett på 50 %.

Utsiktene for 2018 ser lyse ut. Rammevilkårene ser ut til å bli tilnærmet uforandret når det gjelder reguleringene av fisket for den minste flåten. Dette er meget bra. Etter at Tranøy ble solgt i juni i år ble et eldre fartøy anskaffet. Fartøyet fikk navnet Jonina S T-201-T. Rederiet eier dermed fortsatt tre fiskefartøy og disponerer fortsatt tre 10 - 11 meters kvoter. I 2018 er planen at Aksel B og Jonina S inngår i et samfiskelag med Aksel B som det aktive fartøyet. Jorunn B vil fortsette levendefangst av rognkjeks og rognkall. I tillegg vil fartøyet fiske egen torskekvote. 

På vegne av rederiet takker daglig leder egne skippere og fiskere for god innsats i år med ønske om en god jul og et godt nytt år. Vi ønsker også alle samarbeidspartnere aksjonærer og styret god jul og godt nytt år. Vi gleder oss til å ta fatt på et nytt fangstår.

 

 

For tredje gang på under ett år har West Atlantic fått satt i drift et  nytt fiskefartøy. M/S Aksel B T-17-T er søsterskip av Tranøy og omtrent nøyaktig lik både i form og utrusting. Båten ble overlevert fra Trefjar ehf på Island før jul og ankom Norge i midten av januar.

Båten har en gruppe I kvote med hjemmelslengde 10 - 11 meter og et mannskap på 4. Planen er å drifte den båten på lik linje med Tranøy - helårlig drift med dobbelt mannskap.

Båten har med unntak av noen "barnesykdommer" fungert godt siden oppstarten 23. januar. Den fisker for tiden i Øst-Finnmark med base i Berlevåg. 

Nordeng AS har inngått en avtale om salg av sin aksjepost i rederiet Kystfiske AS. Nordeng har vært aksjonær siden selskapet ble stiftet i 2011. Som kjent eier og driver Kystfiske autolinefartøyet M/S Bolga N-10-ME.  Salget omhandler hele aksjeposten på 150 aksjer. Dette utgjør 23,1 % av aksjekapitalen. Dette salget vil også medføre endringer i styret. Daglig leder i Nordeng har vært styreleder i Kystfiske fra starten. Hann har nå varslet sin avgang.

Vi takker styret og aksjonærene i Kystfiske for samarbeidet og ønsker selskapet og aksjonærer lykke til videre.

I løpet av vinteren har West Atlantic anskaffet to nye fiskefartøy. "Tranøy" T-115-T ble overleve i midten av januar fra det islandske verftet TREFJAR.  I mars ble "Jorunn B" levert fra samme verft.

"Tranøy" er et 11 meter langt autolinefartøy. Autolineanlegget er levret av Mustad og har 18.700 kroker. Båten ble døpt av gudmor Vivi Nordeng i Tromsø fredag 29. januar. Den ble umiddelbart satt inn i fiske. Båten har en besetning på 4 mann og planlegges det helårsdrift med dobbelt mannskap i 1:1 ordning. Fangstbudsjettet er på 1.000 tonn i året.

Som kjent havarerte "Axel B"  25. juni i 2015. Ovennevnte nybygg erstatter denne båten og er tilført kvoten fra havaristen (10 -11 meter).

"Jorunn B" T-205 T er en speedsjark av typen Cleopatra 31. Den har en maks fart på 24 knop. Båten er rigget for garn og spesialisert til føring av levende fisk. Båten skal fiske rognkjeks og levere den levende. Formålet hos kjøper er at etter klekking settes rognkjeksyngelen ut i laksemerder for å beite på lakselus. Rederiets Viksund båt fra 1982 (Benedikt M T-86-T) er solgt uten rettigheter. Rettighetene (10-11 meters kvote) er overført til "Jorunn B".

"Tranøy" har fisket godt i vinter og begge torskekvotene er oppfisket innenfor det som kalles samfiskeordningen.

mandag, 31 august 2015 12:07

Oppdatering av hjemmesiden

Written by

Denne hjemmesiden til Nordeng AS vil så snart som mulig bli oppdatert i tråd med den informasjon som ligger ute under her på bloggen  (om at Nordeng er ute av Eskøy).

mandag, 31 august 2015 19:10

Nordeng ut av Eskøy

Written by

Etablererne og eierne av Eskøy AS, Nordeng AS og brødrene Sigvaldason, er blitt enige om å avslutte samarbeidet.  Dette skjer gjennom at Nordeng  trer ut av selskapet og brødrene overtar samtlige aksjer.  Vi ønsker Eskøy lykke til videre. 

Nordeng er fortsatt aksjonær i Kystfiske AS (23,1 %) som ble etablert i 2011. På slutten av 2013 stiftet Nordeng sammen med John Nilsen West Atlantic AS. Nordeng er sterkt engasjert i drift og strategisk utvikling av disse selskapene hvor det p.t. er to fartøy i drift og ett under bygging.

 

tirsdag, 23 desember 2014 10:32

GOD JUL

Written by

VI ØNSKER ALLE EN GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!

tirsdag, 23 desember 2014 09:23

Landa fangst i november

Written by

November gikk inn i historien som årets desidert beste fangstmåned for Eskøy. Totalt endte fangstresultatet på 370 tonn rund vekt.  Dette fordeles med 168,7 tonn på Åsta B og 201,3 tonn på Saga K. Markedet for hvitfisk utvikler seg positivt. Fangstene tatt i november er dermed blitt solgt  jevnt over til gode priser.

mandag, 10 november 2014 11:49

Landa fangst i oktober

Written by

I oktober endte fangstkvantumet i Eskøy på 275,2 tonn (rund vekt). Dette er en økning på 70 tonn sammenlignet med september. Sammenlignet med oktober i fjor er dette en økning på 38,2 tonn.

Årets oktoberfangst er fordelt med 158,5 tonn på Saga K og 116,7 tonn på Åsta B. 

M/S Bolga fikk ett verkstedopphold i slutten av oktober. Fangsten i oktober ble dermed kun 30.9 tonn.

Side 1 av 3